Hupfeld Advokatanpartsselskab

Advokat Niels Hupfeld

Advokat Niels Hupfeld

Beskæftiger sig primært med fast ejendom herunder køb og salg af både erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder rådgivning af investorer i alle forhold vedrørende ejendommene inkl. lejeretlige problemstillinger samt berigtigelse af private bolighandler.

Beskæftiger sig med andelsboligforeninger og ejerforeninger, herunder bl.a. stiftelse/etablering, byggesager inkl. offentlig byfornyelse og alle forhold i relation til andelsboligforeninger og ejerforeninger. 
Advokatkontoret administrerer en ikke ubetydelig portefølje af større andelsbolig- og ejerforeninger.

Desuden rådgiver Niels Hupfeld en række mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder om især selskabsretlige forhold samt øvrig juridisk bistand af relevans for virksomheden.

 

CV:

 

 

2022-   Hupfeld Advokatanpartsselskab

2007-2022

 

Partner i Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

2000

 

Møderet for Højesteret

1997 -

2006

Partner i Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S

1995 -

1996

Partner i Advokatfirmaet Hupfeld & Rysgaard ApS

1994

 

Møderet for Landsret

1993 -

1995

Advokatfirmaet Pfeiffer & Monberg A/S

1992 -

1993

Arthur Andersen revisionsfirma, skatteafdeling

1993

 

Advokat

1990 -

1992

Advokaterne Rosenborggade 3, København

1990

 

Jura, København

Kontakt os på

+45 35 27 80 20