Advokatfirmaerne Hupfeld og Paulsen

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Advokat Niels Hupfeld

Advokat Niels Hupfeld

Beskæftiger sig primært med andelsbolig- og ejerforeninger, ejendomsadministration samt fast ejendom herunder køb og salg af både erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder rådgivning af investorer i alle forhold vedrørende ejendommene inkl. lejeretlige problemstillinger samt berigtigelse af private bolighandler. 

Læs mere her

Advokat Morten Hove

Advokat Morten Hove

Morten Hove beskæftiger sig med rådgivning om fast ejendom, herunder tvangsauktioner, køb og salg af erhvervs- og bolig-udlejningsejendomme samt lejeret.

Læs mere her

Velkommen til Hupfeld & Hove Advokataktieselskab.

Den smukke gamle patriciervilla fra 1935, beliggende på Viemosevej 62 i Rødovre - blev i 2007 købt  og nænsomt restaureret af Hupfeld & Hove Advokataktieselskab. Huset har siden da været rammen for Hupfeld & Hove Advokataktieselskab.

I huset arbejder i alt 13 personer tilknyttet Hupfeld & Hove Advokataktieselskab samt ejendomsadministrationen.

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab er :

- Rådgivning af fast ejendom, herunder køb og salg af virksomheder, erhvervs - og udlejningsejendomme, rådgivning af investorer i alle forhold vedrørende ejendomme inkl. lejeretlige problemstillinger samt berigtigelse af private bolighandler.

- Retssagsbehandling og voldgiftssager

- Administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger, herunder bl.a. stiftelse/etablering, byggesager inkl. offentlig byfornyelse og alle forhold i relation til andelsboligforeninger og ejerforeninger.
    
- Hupfeld & Hove Advokataktieselskab administrerer en ikke ubetydelig portefølje af større andelsbolig- og ejerforeninger. Derfor har Hupfeld & Hove Advokataktieselskab et indgående kendskab og en særlig ekspertise i forbindelse med at bistå ved privates køb af andelslejligheder. Endvidere er et af de landsdækkende realkreditinstitutter og to pengeinstitutter repræsenteret af Hupfeld & Hove Advokataktieselskab. Hupfeld & Hove Advokataktieselskab yder desuden rådgivning af en række mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder om især selskabsretlige forhold samt øvrig juridisk bistand af relevans for virksomheden.

Kontakt os på

+45 35 27 80 20