Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Advokat Niels Hupfeld og Advokat Morten Hove

Advokat Niels Hupfeld

Beskæftiger sig primært med fast ejendom herunder køb og salg af både erhvervs- og udlejningsejendomme, herunder rådgivning af investorer i alle forhold vedrørende ejendommene inkl. lejeretlige problemstillinger samt berigtigelse af private bolighandler.

Beskæftiger sig med andelsboligforeninger og ejerforeninger, herunder bl.a. stiftelse/etablering, byggesager inkl. offentlig byfornyelse og alle forhold i relation til andelsboligforeninger og ejerforeninger. 
Advokatkontoret administrerer en ikke ubetydelig portefølje af større andelsbolig- og ejerforeninger.

Endvidere repræsenterer Niels Hupfeld et af de landsdækkende realkreditinstitutter, tilsvarende 2 pengeinstitutter samt en række pantebrevsselskaber. 

Desuden rådgiver Niels Hupfeld en række mellemstore og mindre erhvervsvirksomheder om især selskabsretlige forhold samt øvrig juridisk bistand af relevans for virksomheden.

 

CV:

 

 

2007 -

 

Partner i Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

2000

 

Møderet for Højesteret

1997 -

2006

Partner i Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S

1995 -

1996

Partner i Advokatfirmaet Hupfeld & Rysgaard ApS

1994

 

Møderet for Landsret

1993 -

1995

Advokatfirmaet Pfeiffer & Monberg A/S

1992 -

1993

Arthur Andersen revisionsfirma, skatteafdeling

1993

 

Advokat

1990 -

1992

Advokaterne Rosenborggade 3, København

1990

 

Jura, København

Advokat Morten Hove

Advokat Morten Hove

Morten Hove beskæftiger sig med rådgivning om fast ejendom, herunder tvangsauktioner, køb og salg af erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt lejeret.

Morten Hove rådgiver samt fører rets- og voldgiftssager om alle entrepriseretlige forhold. Derudover har Morten Hove betydelig erfaring med gennemførelse og tilrettelæggelse af ejendomsudviklingsprojekter, seriesalg samt finansiel rådgivning i forbindelse hermed.

Endvidere beskæftiger Morten Hove sig med andelsboligforenings- og ejerforeningsforhold, herunder blandt andet tilrettelæggelse og gennemførelse af andelsboligforeningsstiftelser, administration, byggesager og andre retlige forhold i relation hertil.

Endelig beskæftiger Morten Hove sig med selskabsretlige forhold, herunder generationsskifte, køb og salg af virksomheder, insolvensret, stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler, interessentskabskontrakter og lignende selskabsretlige forhold.

Morten Hove sidder i bestyrelsen i udvalgte selskaber.

 

CV:

 

 

2017   Møderet for Højesteret

2010

 

Møderet for Landsret

2009

 

Partner i Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

2007-

2009

Advokat hos Advokatfirmaet Hupfeld A/S

2004 -

2007

Advokat hos Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma A/S

2005

 

Advokat.

2003

 

HD 1. del fra Handelshøjskolen i København

2002

 

Cand.jur. fra Københavns Universitet.

Kontakt os på

+45 35 27 80 20