Hupfeld & Hove Advokataktieselskab - Advokat Morten Hove

Advokat Morten Hove

Advokat Morten Hove

Morten Hove beskæftiger sig med rådgivning om fast ejendom, herunder tvangsauktioner, køb og salg af erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt lejeret.

Morten Hove rådgiver samt fører rets- og voldgiftssager om alle entrepriseretlige forhold. Derudover har Morten Hove betydelig erfaring med gennemførelse og tilrettelæggelse af ejendomsudviklingsprojekter, seriesalg samt finansiel rådgivning i forbindelse hermed.

Endvidere beskæftiger Morten Hove sig med andelsboligforenings- og ejerforeningsforhold, herunder blandt andet tilrettelæggelse og gennemførelse af andelsboligforeningsstiftelser, administration, byggesager og andre retlige forhold i relation hertil.

Endelig beskæftiger Morten Hove sig med selskabsretlige forhold, herunder generationsskifte, køb og salg af virksomheder, insolvensret, stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler, interessentskabskontrakter og lignende selskabsretlige forhold.

Morten Hove sidder i bestyrelsen i udvalgte selskaber.

CV:

 

 

2017   Møderet for Højesteret

2010

 

Møderet for Landsret

2009

 

Partner i Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

2007-

2009

Advokat hos Advokatfirmaet Hupfeld A/S

2004 -

2007

Advokat hos Lønberg & Leth Christensen Advokatfirma A/S

2005

 

Advokat.

2003

 

HD 1. del fra Handelshøjskolen i København

2002

 

Cand.jur. fra Københavns Universitet.

Advokatsekretær Nina Wurlitzer

Advokatsekretær Nina Wurlitzer

E-mail: nw@hplaw.dk

Kontakt os på

+45 35 27 80 20